Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Phạm Mỹ Linh

Giới tính Nữ
Năm sinh 1998
Ảnh Trung Tâm Gia Sư Tiếng Anh Toán Hà Nội 01
Giảng dạy trường
Ngành dạy
Học trường Đại Học Sư Phạm
Môn dạy Môn Toán
Trình độ Đại Học
Khu vực dạy Đống Đa
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường

Gia sư tốt môn Văn từ lớp 6 đến lớp 9, có thể ôn thi vào chuyên Văn. Thời cấp 3 từng được giải nhất văn cấp Tỉnh và hiện đang học báo chí.

Lớp dạy
Thành tính học tập

Nội dung đang được cập nhật……

Tóm tắt quá trình học tập

Nội dung đang được cập nhật……