Gia sư tiếng Trung

Họ tên Nguyễn Cao Dương
Năm sinh
Giới tính: Nam
Trường: Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh
Trình độ: Đại học
Các môn: Tiếng Trung
Tại các khu vực: Quanh quận Đống Đa
Xem chi tiết