Gia sư môn Toán

Họ tên Phạm Mỹ Linh
Năm sinh 1998
Giới tính: Nữ
Trường: Đại Học Sư Phạm
Trình độ: Đại Học
Các môn: Môn Toán
Tại các khu vực: Đống Đa
Xem chi tiết
Họ tên Nguyễn Đức Huy
Năm sinh 1997
Giới tính: Nữ
Trường: Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Trình độ: Đại Học
Các môn: Môn Toán
Tại các khu vực: Hai Bà Trưng
Xem chi tiết
Họ tên Nguyễn Đức Cường
Năm sinh 1993
Giới tính: Nữ
Trường: Đại Học Hà Nội
Trình độ: Đại Học
Các môn: Tiếng Nhật
Tại các khu vực: Đống Đa
Xem chi tiết