Học nhóm tại trung tâm

5 Trung Tâm Gia Sư Quận Hai Bà Trưng Tin Tưởng Nhất

Cứ mỗi khi kết thúc một học kỳ, các bậc phụ huynh lại lo lắng khi nghe đến 3 từ “Họp phụ huynh”: - Lo lắng vì không biết kết quả học tập của con thế nào, lo lắng nếu kết quả của con đi xuống, bị …