Gia sư tiếng Nhật

Họ tên Nguyễn Đức Cường
Năm sinh 1993
Giới tính: Nữ
Trường: Đại Học Hà Nội
Trình độ: Đại Học
Các môn: Vật Lý
Tại các khu vực: Đống Đa
Xem chi tiết