Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Nguyễn Huy Thông

Giới tính Nữ
Năm sinh
Ảnh blank
Giảng dạy trường Sinh viên
Ngành dạy Truyền thông
Học trường Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN
Môn dạy Môn Toán, Lý, Hóa
Trình độ Đại Học
Khu vực dạy Cầu Giấy, Đống Đa
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường

Sinh viên năm 3 ĐH công nghệ Hà Nội. Có thể gia sư các bạn từ lớp 6-9 môn Toán Lý Hóa, từ lớp 10-12 môn Toán. Điểm đầu vào đại học 26,5 điểm, đã từng gia sư cho các em lớp 9 vào 10.

Lớp dạy Lớp 9, 10
Thành tính học tập

>> Đọc thêm: Trung Tâm Gia Sư Hà Nội

Tóm tắt quá trình học tập