Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Nguyễn Cao Dương

Giới tính Nam
Năm sinh
Ảnh blank
Giảng dạy trường
Ngành dạy
Học trường
Môn dạy
Trình độ
Khu vực dạy
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường

Em học khoa tiếng Trung, đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, hiện em đang làm ở Hà Nội làm phiên dịch tiếng Trung. Em có thể gia sư tốt tiếng Trung, khu vực dạy quanh quận Đống Đa.

Lớp dạy
Thành tính học tập
Tóm tắt quá trình học tập