Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Hoàng Mạnh Tài

Giới tính Nam
Năm sinh
Ảnh blank
Giảng dạy trường
Ngành dạy
Học trường
Môn dạy Hóa học
Trình độ
Khu vực dạy
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường

Sinh viên năm 2 đại học y hà nội ngành bác sĩ đa khoa, đã có kinh nghiệm luyện thi đại học mục tiêu từ 8+ trở nên 3 môn toán hoá sinh ạ. Dạy được khu vực bán kính 7 km tính từ đại học y.

Lớp dạy
Thành tính học tập
Tóm tắt quá trình học tập