Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Nguyễn Thảo Linh

Giới tính Nữ
Năm sinh
Ảnh blank
Giảng dạy trường
Ngành dạy
Học trường
Môn dạy
Trình độ
Khu vực dạy
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường

Em học ngành truyền thông của ĐH RMIT HN, học bằng tiếng Anh ạ, em cũng có nhiều giải văn từ trường đến quận trong 12 năm học ạ. Em có thể nhận gia sư môn Văn và tiếng Anh khu vực Định Công, Trung Tự.

Lớp dạy
Thành tính học tập
Tóm tắt quá trình học tập