Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Nguyễn Thùy Trang

Giới tính Nữ
Năm sinh 1998
Ảnh blank
Giảng dạy trường
Ngành dạy
Học trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Môn dạy
Trình độ
Khu vực dạy
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường

Sinh viên năm 3 khoa ngữ văn đại học sư phạm hà nội. Vì đi bằng xe bus nên nhận các lớp có tiện xe bus. Cấp 3 học chuyên Văn, có kinh nghiệm dạy văn 9 vào 10.

Lớp dạy
Thành tính học tập
Tóm tắt quá trình học tập