Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Vũ Quỳnh Hoa

Giới tính Nữ
Năm sinh
Ảnh blank
Giảng dạy trường
Ngành dạy
Học trường
Môn dạy
Trình độ
Khu vực dạy
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường

Thích gia sư các bạn nhỏ, đặc biệt là từ lớp 1 tới lớp 3, đã có kinh nghiệm gia sư học sinh tiểu học từ năm học lớp 12. Hiện đang gia sư cho 1 bạn lớp 2 môn Toán Tiếng Việt.

Lớp dạy
Thành tính học tập
Tóm tắt quá trình học tập