Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Nguyễn Ngọc Ánh

Giới tính Nữ
Năm sinh 1999
Ảnh blank
Giảng dạy trường
Ngành dạy
Học trường
Môn dạy
Trình độ
Khu vực dạy
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường
Em là sinh viên năm 3 Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội ạ. Đã có kinh nghiệm dạy Gia sư cho bạn học sinh lớp 11, lớp 9, lớp 5 và lớp 8 ạ. Điểm ĐH 9,6 Tiếng Anh. Khu vực Thanh Xuân, Hà Đông.
Lớp dạy
Thành tính học tập
Tóm tắt quá trình học tập