Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Nguyễn Thị Hạnh

Giới tính Nam
Năm sinh
Ảnh blank
Giảng dạy trường
Ngành dạy
Học trường
Môn dạy
Trình độ
Khu vực dạy
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường

Tốt nghiệp trường ĐHSP Ngoại Ngữ, khoa tiếng Anh. Đi dạy trường cao đẳng nghề Long Biên, có kinh nghiệm dạy thêm tiếng Anh nhiều. Nhận lớp dạy tại nhà môn tiếng Anh khu vực Long Biên.

Lớp dạy
Thành tính học tập
Tóm tắt quá trình học tập