Tìm theo thông tin

--- Tìm kiếm gia sư ---

Thông Tin Gia Sư

Họ & tên

Trần Thùy Linh

Giới tính Nam
Năm sinh
Ảnh blank
Giảng dạy trường
Ngành dạy
Học trường
Môn dạy
Trình độ
Khu vực dạy
Kinh nghiệm, ưu điểm, sở trường

Mình là Trần Thùy Linh, mình có 2 năm kinh nghiệm đi gia sư, mức gia sư nhận lớp của mình là từ 150-200k. Mình gia sư tốt môn Tiếng Anh, hiện đang là sinh viên trường Ngoại ngữ Hà Nội.

Lớp dạy
Thành tính học tập
Tóm tắt quá trình học tập